Money Decoder

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Money Decoder
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Money Decoder

- Sắp xếp, tổ chức các hạng mục tài chính
- Tạo các danh mục dữ liệu để dễ truy cập và tra cứu
- Phân tích tình hình tài chính hiện thời của bạn
- Phân bổ nguồn tiền hợp lý

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Money Decoder 1.16

Add comment

Log in or register to post comments

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm chuyên quản lý kho hàng FPI

Phần mềm tính toán chi phí định giá dự án

Phần mềm tổng hợp hỗ trợ báo cáo tài chính chuyên nghiệp

Phần mềm chuyên hỗ trợ lập dự toán, quyết toán trong kinh doanh

Phần mềm chuyên quản lý thị trường tài chính

Phần mềm chuyển quản lý tài chính cá nhân và gia đình

Phần mềm kế toán giành riêng đơn vị trực thuộc xã phường

Phần mềm quản lý tiền mặt

Phần mềm chuyên quản lý tài chính cá nhân
Tính năng:

- Sắp xếp, tổ chức các hạng mục tài chính
- Tạo các danh mục dữ liệu để dễ truy cập và tra cứu
- Phân tích tình hình tài chính hiện thời của bạn
- Phân bổ nguồn tiền hợp lý

DTI

Phần mềm chuyên dụng tính khung thép tiền chế (Zamil) theo TCVN
Tính năng

» Môi trường đồ hoạ thể hiện các kết quả tính như sơ đồ kết cấu, tải trọng, chuyển vị, biểu đồ nội lực (mô men, lực cắt, lực dọc), biểu đồ bao nội lực, sơ đồ tiết diện các cấu kiện thanh.
» Xem và in chi tiết các kết quả tính cho từng nút và từng phần tử trong giao diện đồ hoạ.
» Đầy đủ các báo cáo về nội lực của các phần tử thanh, chuyển vị của các nút, các kết quả thiết kế/kiểm tra cấu kiện thép, các kết quả thiết kế chi tiết liên kết, thể hiện thuyết minh chi tiết trên nền exel.
» Sau khi có kết quả tính toán, người sử dụng có thể "chuyển" toàn bộ kết quả thiết kế dưới dạng bản vẽ thiết kế kỹ thuật (bao gổm bản vẽ khung, các mặt cắt tiết diện, các chi tiết liên kết, bảng thống kê vật liệu sử dụng) vào các môi trường đồ hoạ như AutoCAD để thực hiện in ấn.
 

Phần mềm quản lý của hàng karaoke
Tính năng

Hỗ trợ ký gửi đổ, nhiều dịch vụ tính giờ trong cùng 1 phòng cùng 1 thời điểm, quản lý hàng để sẵn trong từng phòng

Phần mềm hỗ trợ kế toán
Tính năng

Manager là phần mềm phần mềm kế toán được yêu thích so với những phần mềm có cùng chức năng phần mềm kế toán