MISA Mimosa.NET X1 2014

Bản quyền:
Phát hành:
MISA
Home page:
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2014

MISA Mimosa.NET X1 2014 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính cấp ngành, hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị dự toán cấp I, II trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới.

Add comment

Log in or register to post comments

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm hỗ trợ cá nhân doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế trực tuyến

Phần mềm chuyển quản lý tài chính cá nhân và gia đình

Phần mềm tính toán chi phí định giá dự án

Hỗ trợ kế toán cho doanh nghiệp

Kế toán, tài chính doanh nghiệp

Phần mềm chuyên hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân

Phần mềm hõ trợ quản lý tài chính cá nhân gia đình chuyên nghiệp

Hỗ trợ kế toán doanh nghiệp

Phần mềm tổng hợp hỗ trợ báo cáo tài chính chuyên nghiệp
Tính năng:

MISA Mimosa.NET X1 2014 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính cấp ngành, hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị dự toán cấp I, II trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới.

Phần mềm chuyên quản lý tài chính cá nhân
Tính năng

- Sắp xếp, tổ chức các hạng mục tài chính
- Tạo các danh mục dữ liệu để dễ truy cập và tra cứu
- Phân tích tình hình tài chính hiện thời của bạn
- Phân bổ nguồn tiền hợp lý

Phần mềm kế toán giành riêng đơn vị trực thuộc xã phường
Tính năng

MISA Bamboo.NET là phần mềm kế toán giúp đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ:

Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương,…

Phần mềm Dự toán, dự thầu, thanh quyết toán
Tính năng

- Hỗ trợ dự toán xây dựng

- Hỗ trợ dự thầu

- Hỗ trợ thanh quyết toán

- Hỗ trợ nhập, xuất Excel 

- Giao diện trực quan, tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả