Màn khung cưới

MISA Mimosa.NET X1 2014

Bản quyền:
Phát hành:
MISA
Home page:
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Lượt download: 451

Một số tính năng chính của phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2014

MISA Mimosa.NET X1 2014 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính cấp ngành, hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị dự toán cấp I, II trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới.

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm kế toán giành cho thi hành án dân sự

Phần mềm chuyên Chữ ký số, chữ ký điện tử Offline

Phần mềm kế toán doanh nghiệp, thương mại, sản xuất

Phần mềm quản lý tiền mặt

Phần mềm Tính toán và thiết kế khung không gian DKG trong xây dựng

Phần mềm quản lý lương công nhân chuyên nghiệp

Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã phường hiện nay

Phần mềm hõ trợ quản lý tài chính cá nhân gia đình chuyên nghiệp

Phần mềm tổng hợp hỗ trợ báo cáo tài chính chuyên nghiệp
Lượt download: 451
Tính năng:

MISA Mimosa.NET X1 2014 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính cấp ngành, hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị dự toán cấp I, II trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới.

Phần mềm quản lý sắp xếp thông tin cá nhân hiệu quả
451
Tính năng

- Cải thiện, tối ưu hóa tổng thể chương trình

- Nâng cao quản lý thông tin cá nhân người dùng

- Cung cấp các thẻ khác nhau để nhập dữ liệu về: lịch trình làm việc, danh sách việc cần làm, địa chỉ email khách hàng, danh sách tổ chức, cá nhân…
- Cho phép thiết lập mã màu cho từng thẻ để nhận biết và phân loại dữ liệu theo mức ưu tiên hay mức độ hoàn thành công việc.
- Tính năng chia sẻ dữ liệu cho nhiều người.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp
428
Tính năng

AMIS.VN là một Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất giúp doanh nghiệp thực hiện tất cả các nghiệp vụ quản trị của một doanh nghiệp từ:

Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Công việc, Truyền thông, Tri thức, Sáng kiến, Tài sản, Hành chính,..

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị bằng mã vạch
368
Tính năng

Quản lý bán hàng tổng hợp + bán lẻ quầy và nhập hàng bằng đầu đọc mã vạch + in tem mã vạch trên giấy trắng hoặc giấy tem lột
Chạy tệp iShopman.exe để quản lý, tệp iShopmanSBB.exe để bán lẻ hàng bằng mã vạch, iShopmanBP để in tem mã vạch cho mặt hàng không có sẵn tem mã vạch. 
Hỗ trợ mẫu dữ liệu của siêu thị hàng bánh kẹo bia rượu