Aml Maple

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Aml Pages
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Aml Maple

AML Maple có một loại mới của quan điểm về các chỉ số bố trí bàn phím. Đơn giản, hiện đại, linh hoạt 
AML Maple chỉ bố trí hoạt động được hiện đang sử dụng (các ngôn ngữ mà bạn đang gõ vào thời điểm đặc biệt này).Nó luôn luôn là ở phía trước của bạn, chính xác tại nơi bạn đang gõ!

Một cách sử dụng rất đơn giản. Ví dụ, bạn có thể cấu hình các con trỏ màu đỏ cho tiếng Anh và một màu xanh con trỏ cho Pháp (hoặc bất kỳ khác). Một khi bạn thay đổi cách bố trí ngôn ngữ của bạn, con trỏ màu sắc sẽ thay đổi cho phù hợp.

Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Aml Maple 4.33 build 651 Download 32bit Download 64bit

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm hỗ trợ ghi chú văn bản
Tính năng:

AML Maple có một loại mới của quan điểm về các chỉ số bố trí bàn phím. Đơn giản, hiện đại, linh hoạt 
AML Maple chỉ bố trí hoạt động được hiện đang sử dụng (các ngôn ngữ mà bạn đang gõ vào thời điểm đặc biệt này).Nó luôn luôn là ở phía trước của bạn, chính xác tại nơi bạn đang gõ!

Một cách sử dụng rất đơn giản. Ví dụ, bạn có thể cấu hình các con trỏ màu đỏ cho tiếng Anh và một màu xanh con trỏ cho Pháp (hoặc bất kỳ khác). Một khi bạn thay đổi cách bố trí ngôn ngữ của bạn, con trỏ màu sắc sẽ thay đổi cho phù hợp.

Phần mềm chuyển đổi text sang giọng nói
Tính năng

- Hỗ trợ đọc được các bản text đơn giản.
- Hỗ trợ tùy chọn giọng nói và ngôn ngữ theo mong muốn.
- Được sử dụng công nghệ phát âm chuẩn xác, hiện đại.
- Hỗ trợ Toolbar plug-in dành cho Internet Explorer, Firefox, và Outlook.

Tạo PDF hiệu quả
Tính năng
  • Hỗ trợ tạo file PDF từ hơn 100 tập tin khác nhau
  • Cơ chế chuyển đổi tốc độ cao
  • Chỉnh sửa, thêm bớt, chú thích cho file PDF
  • Thêm chữ ký số vào file PDF
Phần mềm chuyên dịch các ngôn ngữ khác nhau cực hay
Tính năng

Dịch giữa 8 ngôn ngữ với 23 ngôn ngữ lập
Chương trình cung cấp dịch nhanh trực tuyến giữa các bộ 23 ngôn ngữ đó là: 
Hà Lan Anh 
Hà Lan Pháp 
Tiếng Anh Tiếng Hà Lan 
Tiếng Anh tiếng Pháp 
tiếng Anh sang tiếng Đức 
Tiếng Anh Tiếng Ý 
Tiếng Anh để Bồ Đào Nha 
Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha 
Pháp Hà Lan 
Pháp Anh 
Pháp Đức 
Pháp Ý 
Pháp để Bồ Đào Nha 
Pháp tiếng Tây Ban Nha 
Đức sang tiếng Anh 
Đức Pháp 
Ý Anh 
Italia Pháp 
Bồ Đào Nha đến Anh 
Bồ Đào Nha đến Pháp 
Tây Ban Nha đến Anh 
Tây Ban Nha Pháp 
Nga sang tiếng Anh (chỉ trong Windows NT, 2000 hay XP)

Special Character Input
Dễ dàng chèn ký tự Accented vào bản dịch của mình mà không cần sử dụng bàn phím nhân hoặc các cửa sổ bản đồ ký tự
Text to Speech trong 12 ngôn ngữ
ngay lập tức lắng nghe bạn dịch với cách phát âm đúng giọng và sử dụng các văn bản để tính năng nói. Động cơ Text-to-Speech trong 12 ngôn ngữ được cung cấp miễn phí.
Từ điển tiếng Anh
từ điển tiếng Anh cung cấp truy cập nhanh đến ý nghĩa của bất cứ từ tiếng Anh
Biên tập viên
trong xây dựng Word Processor như trình soạn thảo để chỉnh sửa bản dịch và ý nghĩa của bạn
Clipboard và File đọc
Nghe Text File, Rich Text File, trang Web và Clipboard
Lưu bạn làm việc trong nhiều định dạng
Các định dạng tập tin bao gồm Acrobat PDF, Rich Text, Text File và HTML