HFSExplorer

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Erik Larsson
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm HFSExplorer

HFSExplorer là một ứng dụng mà có thể đọc đĩa cứng Mac định dạng và hình ảnh đĩa. 
Nó có thể đọc các hệ thống tập tin HFS (Mac OS Standard), HFS + (Mac OS Extended) vàHFSX (Mac OS Extended với tên trường hợp tập tin nhạy cảm).

HFSExplorer cho phép bạn duyệt khối lượng máy Mac của bạn với một trình duyệt file hệ thống, trích xuất các tập tin (sao chép vào đĩa cứng), xem thông tin chi tiết về khối lượng và tạo ra hình ảnh đĩa từ khối lượng. 
HFSExplorer cũng có thể đọc hầu hết dmg / .sparsebundle ảnh đĩa được tạo ra trên một máy Mac, bao gồm zlib / bzip2 nén hình ảnh và AES-128 / AES-256 hình ảnh được mã hóa. Nó hỗ trợ các chương trình phân vùng Master Boot Record , GUID Partition Table vàphân vùng Apple Bản đồ nguyên bản.

Phiên bản
HFSExplorer 0.23.1

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm đọc các file trên Mac và windows
Tính năng:

HFSExplorer là một ứng dụng mà có thể đọc đĩa cứng Mac định dạng và hình ảnh đĩa. 
Nó có thể đọc các hệ thống tập tin HFS (Mac OS Standard), HFS + (Mac OS Extended) vàHFSX (Mac OS Extended với tên trường hợp tập tin nhạy cảm).

HFSExplorer cho phép bạn duyệt khối lượng máy Mac của bạn với một trình duyệt file hệ thống, trích xuất các tập tin (sao chép vào đĩa cứng), xem thông tin chi tiết về khối lượng và tạo ra hình ảnh đĩa từ khối lượng. 
HFSExplorer cũng có thể đọc hầu hết dmg / .sparsebundle ảnh đĩa được tạo ra trên một máy Mac, bao gồm zlib / bzip2 nén hình ảnh và AES-128 / AES-256 hình ảnh được mã hóa. Nó hỗ trợ các chương trình phân vùng Master Boot Record , GUID Partition Table vàphân vùng Apple Bản đồ nguyên bản.

Phần mềm nén vào giải nén dữ liệu file
Tính năng

-    Hỗ trợ 3 phương thức giải nén khác nhau cho người dùng lựa chọn.
-    Khả năng giải nén cho các định dạng nén như: RAR, ZIP, 7Z, EXE, TAR, NGR, ISO, DLL…
-    Tốc độ giải nén cao và chính xác.
-    Không làm hỏng hay lỗi dữ liệu bên trong.

Phần mềm khôi phục hình ảnh của bạn từ ổ đỉa
Tính năng

Khôi phục các file ảnh đã bị xóa hoặc bị hỏng

 

Phần mềm hỗ trợ sao lưu và đòng bộ hóa dữ liệu
Tính năng

Syncovery cho phép bạn có thể sao lưu các tập tin và thư mục quan trọng của bạn một cách nhanh chóng và an toàn, đồng thời thực hiện đồng bộ hoá dữ liệu giữa các máy tính, máy chủ, máy tính xách tay cùng các ứng dụng lưu trữ trực tuyến.