EML to MBOX Converter

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Birdie Software
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm EML to MBOX Converter

Lựa chọn của hàng loạt EML chuyển đổi
Bảo quản tất cả các email Meta
Lưu Định dạng & Attachments
Hỗ trợ tất cả các định dạng MBOX các ứng dụng 
Hệ thống cấp bậc của Folder được Duy trì
Khả thi trong email nền tảng đa dạng
Phần mềm Windows

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
EML to MBOX Converter 7.2

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm chuyển đỏi định dạng mail EML sang định dạng MBOX
Tính năng:

Lựa chọn của hàng loạt EML chuyển đổi
Bảo quản tất cả các email Meta
Lưu Định dạng & Attachments
Hỗ trợ tất cả các định dạng MBOX các ứng dụng 
Hệ thống cấp bậc của Folder được Duy trì
Khả thi trong email nền tảng đa dạng
Phần mềm Windows

Phần mềm chuyển đổi định dạng email sang doc
Tính năng

Độc thân & hàng loạt EML email để chuyển đổi DOC
11 khác nhau tập tin đặt tên tùy chọn
Chuyển đổi EML tính hơn
Cho phép để Lưu tập tin đính kèm
DOC riêng cho thư riêng gửi
Hỗ trợ Tất cả MS Version
Duy trì thư mục cấu
Phần mềm Windows Dựa

Phần mềm khôi phục email hiệu quả nhất
Tính năng

- Khôi phục mật khẩu email cho những chương trình gửi thư điện tử phổ biến như: Outlook Express, Eudora, IncrediMail.
- Đưa ra danh sách những thông tin cần thiết của một tài khoản điện tử.
- Hỗ trợ thiết lập các tiêu đề cần thiết lấy lại theo mong muốn của bạn.

Phần mềm nhăn tin trò chuyện trực tuyến
Tính năng

- Có thể trò chuyện trực tuyến với bất kỳ ai ở bất kỳ đâu và không giới hạn về khoảng cách địa lý.

- Cho phép tham gia các zoom chat trên mọi miền đất nước và thế giới.

- Hỗ trợ tính năng truyền và nhận file.

- Cho phép xem chi tiết hồ sơ các tài khoản, hiển thị bao nhiêu người online trong phòng chat, cài đặt status hoặc thay đổi biệt danh trên nick.

- Giao diện thân thiện và trực quan giúp mọi người dùng có thể dễ dàng sử dụng nó.