Conversion EML PST

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Birdie Software
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Conversion EML PST

-    Hỗ trợ email EML từ các ứng dụng: Windows 7 Mail, Windows Vista Mail, Outlook Express, Thunderbird, Eudora…
-    Cho phép chuyển đổi cùng lúc nhiều email EML một cách chính xác và nhanh chóng.
-    Bảo đảm giữ nguyên nội dung của email EML sau khi chuyển đổi.

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Conversion EML PST 5.6

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm Chuyển đổi EML sang PST
Tính năng:

-    Hỗ trợ email EML từ các ứng dụng: Windows 7 Mail, Windows Vista Mail, Outlook Express, Thunderbird, Eudora…
-    Cho phép chuyển đổi cùng lúc nhiều email EML một cách chính xác và nhanh chóng.
-    Bảo đảm giữ nguyên nội dung của email EML sau khi chuyển đổi.

Phần mềm Xem / xuất sổ địa chỉ của MS-Outlook.
Tính năng

OutlookAddressBookView là một tiện ích đơn giản mà hiển thị các chi tiết của tất cả người nhận được lưu trữ trong sổ địa chỉ của Microsoft Outlook. 

Đối với mỗi mục nhập người nhận, các thông tin sau đây được hiển thị: Địa chỉ email, tên hiển thị, Loại Địa chỉ (MS-Exchange hoặc SMTP), Địa chỉ, số điện thoại, thời gian tạo, thời gian thay đổi (chỉ Làm việc với sổ địa chỉ của máy chủ Exchange) và hơn ... 
Bạn có thể dễ dàng lựa chọn một hoặc nhiều người nhận từ danh sách và xuất khẩu chúng vào tập tin / xml / html / dấu phẩy phân cách bởi tab, hoặc sao chép chúng vào clipboard và sau đó dán danh sách vào Excel.

Phần mềm trích xuất phân tich email chuyên
Tính năng

G-Lock Email Processor là phần mềm tự động trích xuất dữ liệu, phân tích cú pháp quy trình email gửi đến, bị trả về, ngừng đăng ký email.

Nó tương thích trên hệ điều hành Windows và Linux, Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra và trích xuất các dữ liệu trên Gmail, yahoo,...

Phần mềm nhắn tin trực tuyến với biểu tượng độc đáo
Tính năng

- Khả năng trò chuyện, gửi tin nhắn trực tuyến kèm theo các biểu tượng cảm xúc, avatar độc đáo, hình ảnh động sáng tạo và hấp dẫn.

- Hỗ trợ trò chuyện trên nhiều ứng dụng chat phổ biến như: Yahoo! Mail, Hotmail, AOL, và Gmail, cũng như AIM, MSN Messenger, Gtalk và Facebook.

- Có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản ứng dụng chat thông dụng hiện nay mà không cần phải cài đặt các ứng dụng đó.

- Giao diện thiết kế trực quan với các hiệu ứng cảm xúc thay đổi theo tuần và đặc biệt dễ dàng cài đặt và sử dụng với mọi người dùng.