Màn khung cưới

VFP Free

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Hai Ha .co.ltd
Home page:
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Lượt download: 404
Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
VFP Free 1.3

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ đăng tin tự động

Cung cấp thông tin về một website bất kỳ

Hỗ trợ tạo backlink tự động

Hỗ trợ view, click link

Tạo backlink tự động

Kiểm tra thư hạng từ khóa website, phân tích website

Kiểm tra PA/DA website

Tăng like tự động cho bài viết/ fanpage Facebook

Hỗ trợ đăng tin tự động
Lượt download: 404

Phần mềm kế toán doanh nghiệp
329
Tính năng
  • Quản lý công tác kế toán tài chính doanh nghiệp
  • Theo dõi sát sao danh mục hàng hóa sản phẩm
  • Theo dõi tài sản cố định
  • Báo cáo tình hình của nhiều hạng mục khác nhau
Phần mềm kế toán chuyên nghiệp
327
Tính năng

+ Tự động tính và áp giá vốn hàng xuất bán
+ Tự động kết chuyển doanh thu, chi phí để lên báo cáo. Người dùng không phải thực hiện bất kỳ thao tác nào để kết chuyển.
+ Báo cáo nhanh, tự động hiển thị các thông tin nhanh về hàng hóa tồn kho, công nợ, tiền mặt, tiền gửi tại thời điểm nhập chứng từ
+ Số liệu liên năm: Số dư của năm trước tự động kết chuyển sang năm sau mà kế toán không phải thực hiện thao tác kết chuyển.

Phần mềmquản lý dữ liệu doanh nghiệp,chuyển đổi bất kỳ database sang cơ quản trị dữ liệu khác không bị lỗi
331
Tính năng

-Chuyển đổi các database của hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu  như: Excel, MS Access, DBF, FoxPro….
-Kết hợp hoặc tách các cơ sở dữ liệu
-Thiết lập các phím nóng thực hiện các thao tác chuyển đổi
-Hỗ trợ thao tác kéo thả