Physic Draw

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Ha Van Thanh
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Physic Draw

- Vẽ hình vật lý trong chương trình vật lý lớp 10 và 11
- Kết hợp các hình cơ bản để tạo nên hình ảnh phức tạp hơn
- Chỉnh sửa hình ảnh như xoay, thay đổi kích thước
- Chèn ảnh vào văn bản word dễ dàng

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Physic Draw 2017

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm vẽ vật lý trên máy tính chuyên nghiệp nhất hiện nay
Tính năng:

- Vẽ hình vật lý trong chương trình vật lý lớp 10 và 11
- Kết hợp các hình cơ bản để tạo nên hình ảnh phức tạp hơn
- Chỉnh sửa hình ảnh như xoay, thay đổi kích thước
- Chèn ảnh vào văn bản word dễ dàng

Tra cứu từ điển
Tính năng
  • Hỗ trợ tra từ điển Anh - Việt
  • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
  • Hỗ trợ tiếng Việt
  • Có thể thêm, bớt từ trong cơ sở dữ liệu
Hỗ trợ tập gõ 10 ngón
Tính năng
  • Luyện gõ 10 ngón nhanh chóng, dễ dàng
  • Tích hợp đánh giá khách quan
  • Dễ sử dụng
Phần mềm tập gõ 10 ngón
Tính năng
  • Luyện gõ 10 ngón trong thời gian ngắn
  • Kết hợp các trò chơi, âm thanh, hiệu ứng trong quá trình tập
  • Các bài tập từ đơn giản đến nâng cao