Credo Bible Study

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Azoic Corporation
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Credo Bible Study

Credo Bible Study là công cụ học tập kinh thánh giành cho những ai có nhu cầu, đặc biệt là những người đang theo một tôn giáo nào đó.

Đối với những người bình thường, Credo Bible Study là một tài liệu quý báu để bạn có được những thông tin hữu ích về kinh thánh, muốn tăng thêm sự hiểu biết của bạn về Thiên Chúa và Giáo Hội.
 

Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Credo Bible Study 1.30 Download 32bit Download 64bit

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm chuyên hỗ trợ học kinh thánh hiện nay nhanh nhất
Tính năng:

Credo Bible Study là công cụ học tập kinh thánh giành cho những ai có nhu cầu, đặc biệt là những người đang theo một tôn giáo nào đó.

Đối với những người bình thường, Credo Bible Study là một tài liệu quý báu để bạn có được những thông tin hữu ích về kinh thánh, muốn tăng thêm sự hiểu biết của bạn về Thiên Chúa và Giáo Hội.
 

Hỗ trợ tập gõ 10 ngón
Tính năng
  • Luyện gõ 10 ngón nhanh chóng, dễ dàng
  • Tích hợp đánh giá khách quan
  • Dễ sử dụng
Phần mềm tiện ích công cụ cho sinh viên, học sinh
Tính năng

FreeWorship là tiện ích công cụ cho sinh viên, học sinh được đánh giá cao trong các ứng dụng sử dụng cùng chức năng công cụ cho sinh viên, học sinh

Dễ dàng sử sử dụng trên máy tính
 

Phần mềm tạo câu hỏi trắc nghiệm và các bảng khảo sát
Tính năng

- Tạo ra các bộ câu hỏi trắc nghiệm, soạn bài kiểm tra hoặc bảng khảo sát
- Kết hợp câu hỏi chấm điểm và câu hỏi khảo sát trong một bài kiểm tra
- Chèn video, audio, ảnh, slide trắng và công thức vào câu hỏi
- Gửi thông tin phản hồi dựa trên kết quả của người thực hiện
- Tạo ra các bộ đề khác nhau bằng cách xáo trộn câu hỏi
- Xuất các tập tin sang nhiều định dạng khác nhau
- Hỗ trợ mã nhúng HTML/XHTML cho một trang web