Clownfish for Skype

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Shark Labs
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Clownfish for Skype

- Khả năng dịch văn bản và thay đổi giọng nói trên Skype với chất lượng âm thanh cao và chỉ cần máy tính của bạn kết nối internet.
- Thay đổi giọng nói các cuộc gọi đến bằng tiếng của các nhân vật khác nhau như người nước ngoài.
- Giao diện đơn giản và dễ dàng sử dụng đối với mọi người dùng.
- Bạn có thể gửi tin nhắn đã được mã hóa, dịch các tin nhắn mà bạn nhận được, trò chuyện và ghi âm cuộc gọi bằng giọng nói, kiểm tra chính tả...

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Clownfish for Skype 4.11

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm hỗ trợ chat trên skype
Tính năng:

- Khả năng dịch văn bản và thay đổi giọng nói trên Skype với chất lượng âm thanh cao và chỉ cần máy tính của bạn kết nối internet.
- Thay đổi giọng nói các cuộc gọi đến bằng tiếng của các nhân vật khác nhau như người nước ngoài.
- Giao diện đơn giản và dễ dàng sử dụng đối với mọi người dùng.
- Bạn có thể gửi tin nhắn đã được mã hóa, dịch các tin nhắn mà bạn nhận được, trò chuyện và ghi âm cuộc gọi bằng giọng nói, kiểm tra chính tả...

Phần mềm hỗ trợ Microsoft-Outlook
Tính năng

Microsoft-Outlook là một phần mềm quản lý thông tin cá nhân chứa sẵn cả hai ứng dụng đó là được sử dụng chủ yếu như là một ứng dụng email nhưng cũng chứa cả ứng dụng Microsoft Office. Nhằm hỗ trợ cho Microsoft-Outlook, Portable NK2Edit đã được thiết kế để giúp bạn biết được danh sách người dùng Microsoft-Outlook và địa chỉ email tương ứng của họ

Phần mềm hội thảo trực tuyến
Tính năng

- Tạo các cuộc họp trực tuyến
- Xem video hội nghị truyền hình
- Chat, nhắn tin, gọi điện, tạo phòng chat nhóm
- Bảo mật dữ liệu các cuộc họp

Phần mềm gửi tin nhắn trò chuyện với bạn be
Tính năng

Hỗ trợ ứng dụng để gửi tin nhắn như: Windows Live Messenger, Windows Live Mail.
-    Khả năng quản lý đa nội dung đa phương tiện: Windows Live Movie Maker, Windows Live Writer.
-    Tính năng Windows Live Family Safety cho phép phụ huynh kiểm soát hoạt động con cái.
-    Cho phép người sử dụng đồng bộ hóa dữ liệu tốc độ cao.