Burner PopUp

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Asmwsoft
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit
Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Burner PopUp 1.0

Add comment

Log in or register to post comments
Phát hiện và gỡ bỏ cửa sổ popup trên trình duyệt

Chặn các web sex, nội dung không lành mạnh
Tính năng
  • Ngăn chặn các website có nội dung không lành mạnh
  • Thiết lập danh sách từ khóa
  • Thêm bớt dễ dàng danh sách web bị chặn
Tìm và diệt spyware trên máy tính
Tính năng
  • Tiêu diệt spyware một cách triệt để
  • Tùy chọn quét toàn bộ hệ thống hay từng khu vực riêng biệt
  • Hỗ trợ quét từng vùng, toàn bộ hệ thống bao gồm cả các ứng dụng đang hoạt động
  • Có thể lập lịch quét theo thời gian thực
Chặn website độc hại, web sex
Tính năng
  • Ngăn chặn website độc hại
  • Bảo vệ chương trình bằng mật khẩu
  • Cơ chế hoạt động ẩn tránh bị phát hiện