Ad Annihilator

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Ad Annihilator Software
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit
Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Ad Annihilator 2.5 Download 32bit Download 64bit

Add comment

Log in or register to post comments
Phát hiện và ngăn chặn quảng cáo trên trình duyệt web

Loại bỏ Spyware, Adware
Tính năng
 • Tìm kiếm và loại bỏ các phần mềm độc hại
 • Quét sâu bộ nhớ Ram, Registry của hệ thống
 • Theo dõi hoạt động của các phần mềm khác để đảm bảo an toàn
Tìm kiếm và diệt troijan
Tính năng
 • Tìm và diệt troijan, phần mềm gián điệp
 • Có nhiều chế độ quét khác nhau
 • Thông báo câp nhật tới người dùng
 • Khắc phục lỗi do phần mềm phá hoại gây ra
Diệt virus, ngăn chặn các quảng cáo độc hại
Tính năng
 • Ngăn ngừa virus, bảo vệ thông tin người sử dụng
 • Có nhiều chế độ quét khác nhau
 • Bảo vệ dữ liệu người dùng khi duyệt web
 • Kiểm tra các thiết bị đầu vào khi kết nối với máy tính